Feijenoord

 


Home
Feijenoord
Informatie
Nieuws
Foto's Feijenoord
Plattegrond
Ondernemers
 
Adverteren
Wijksites
Contact

Wonen in Feijenoord

Feijenoord is vele werelden
De deelgemeente Feijenoord is Rotterdam, maar dan op een kleinere schaal. De vele soorten wijken die de stad herbergt zijn in een of andere vorm terug te vinden in de deelgemeente Feijenoord. Van het traditioneel dorpse Vreewijk tot de moderne nieuwbouw op de Kop van Zuid/Entrepot, van het maritieme Noordereiland, de wijk Feijenoord en schiereiland Katendrecht tot de oude stadswijken als Bloemhof, Afrikaanderwijk en Hillesluis. De deelgemeente werkt sinds 15 februari 2008 gebiedsgericht. Dat houdt in dat de vraag en behoefte vanuit de acht wijken leidend is.

De deelgemeente hanteert met het gebiedsgericht werken drie gebieden: Noord (Noordereiland, Kop van Zuid/Entrepot, Katendrecht, Feijenoord) Midden (Afrikaanderwijk, Hillesluis, Bloemhof) en Zuid (Vreewijk) Feijenoord is met recht een multiculturele deelgemeente te noemen. Heel de wereld woont er. Onder de 68.478 inwoners zijn veel nationaliteiten vertegenwoordigd. Het aandeel autochtonen van de totale bevolking ligt op 35%, gevolgd door Turken (20%), Surinamers (11%), Marokkanen (10%), Antillianen 4% en Kaapverdianen 2%. De overige procenten worden verdeeld over mensen uit alle windstreken.
De bevolking van Feijenoord is relatief jong en geeft daarmee een scherp contrast met het landelijke beeld waarbij de vergrijzing de toon zet. Bijna de helft van de inwoners van de deelgemeente Feijenoord is jonger dan 35 jaar. Deze 'groene' bevolkingsopbouw heeft ook gevolgen voor de verdeling van huishoudens. Maar liefst 43,3% bestaat uit eenpersoonshuishoudens, gevolgd door 17,2% gehuwde stellen met kinderen, 13,6% ongehuwde stellen zonder kinderen en 13,4% eenoudergezinnen.
Bron: rotterdam.nl


Gebiedsvisie deelgemeente Feijenoord
Voor de wijk Feijenoord is door deelgemeente Feijenoord en Woonstad Rotterdam i.s.m. dS+V, OBR en de Bewonersorganisatie Feijenoord (BOF) een wijkvisie opgesteld in 2006, de Wijkvisie Feijenoord  2006 – 2016:
Doel is te komen tot een vitale en aantrekkelijke wijk. Hieronder wordt een wijk verstaan met een gevarieerd woning-, en voorzieningenaanbod, die aantrekkelijk is voor meerdere klantgroepen. Een wijk met weerstandsvermogen, waarin het prettig wonen is en waar bewoners bewust voor kiezen. Een vitale en aantrekkelijke wijk is een wijk waarin bewoners zich verbonden voelen met de wijk. De bewoners geven aan dat de binding met de wijk er was en nog steeds is, maar dat deze vermindert. Dat heeft te maken met de geļsoleerde ligging van Feijenoord, het feit dat er weinig geļnvesteerd wordt in de wijk en de sterk veranderde bevolkingssamenstelling. Dat er aan de ‘overkant’ in de Kop van Zuid wel flink wordt geļnvesteerd, versterkt het gevoel van bewoners dat Feijenoord er minder toe doet.

Voor alle suggesties en voor alle informatie:
info@rotterdamsewijken.nl

 


Design: 010 webdesign
© Rotterdamse Wijken

 

Feijenoord